TRYSPACES: biến chuyển, không gian, giới trẻ

TRYSPACES: biến chuyển, không gian, giới trẻ

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

TIN TỨC

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

General meeting assembly 2019: a success!

cc

Here is a visual overview in photos and video of the 2019 general meeting assembly of #Tryspaces held October 10th at Institut national de la recherche scientifique in Montreal. The goals were […]

General meeting assembly 2019: a success!

cc

Here is a visual overview in photos and video of the 2019 general meeting assembly of #Tryspaces held October 10th at Institut national de la recherche scientifique in Montreal. The goals were […]

General meeting assembly 2019: a success!

cc

Here is a visual overview in photos and video of the 2019 general meeting assembly of #Tryspaces held October 10th at Institut national de la recherche scientifique in Montreal. The goals were […]

General meeting assembly 2019: a success!

cc

Here is a visual overview in photos and video of the 2019 general meeting assembly of #Tryspaces held October 10th at Institut national de la recherche scientifique in Montreal. The goals were […]

Youth Network Chair 2.0 version

montreal

The Youth Network Chair (YRC) has just launched its new website. Maria-Eugenia Longo, Nicole Gallant and Julie-Anne Boudreau, three TRYSPACES researchers, are part of this new research network that focuses […]

Chaire-réseau Jeunesse version 2.0

montreal

La Chaire-réseau Jeunesse (CRJ) vient tout juste de lancer son nouveau site web. Maria-Eugenia Longo, Nicole Gallant et Julie-Anne Boudreau, trois chercheuses de TRYSPACES, font partie de ce nouveau réseau […]

Mid-term comparison of the case studies of the 4 cities

cc

As we are arriving at year 2, the comparison are starting to shape our next steps. Starting in November 2019 a group of community organizers, researchers, students and artists will […]

Comparaison à mi-parcours des études de cas des 4 villes

cc

Alors que nous arrivons à la deuxième année, les prochaines étapes se mettent en place et nous commençons à comparer et évaluer le travail de Tryspaces. À partir de novembre […]

Comparación a medio plazo de los estudios de caso de las 4 ciudades

cc

A medida que llegamos al año 2, nuestros próximos pasos seran de analizar y comparar los avances de las 4 ciudades del proyecto de Tryspaces. A partir de noviembre de […]

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VI

TRYSPACES được hình thành từ bốn nhóm nghiên cứu tại Montreal, Thành phố Mexico, Paris và Hà Nội. Sau này, có thêm các nhà nghiên cứu, đối tác, nghệ sĩ và sinh viên  tham gia vào các nhóm nghiên cứu. TRYSPACES là một dự án hợp tác được thai nghén từ sự cộng tác thông qua các living lab (hoạt động nghiên cứu thực nghiệm) diễn ra tại Montreal và Hà Nội trong giai đoạn 2015-2016. Video này kể về quá trình phát triển khái niệm và đồng sáng tạo của dự án.

Video về quá trình hình thành dự án được Jean-Addlaire Gaëtan (Great Things Studio), một đối tác công nghệ-nghệ thuật của TRYSPACES, sản xuất vào dịp TRYSPACES chính thức khởi động. Video kết hợp các tư liệu nghe nhìn được ghi tại những buổi họp đã tạo nền móng cho dự án và xây dựng đề xuất nghiên cứu có tính hợp tác. Đề xuất này sau đó được gửi cho Hội đồng Nghiên cứu các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn của Canada (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC).

MỐC THỜI GIAN