Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

News

24 July 2018

Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng địa phương tại Hà Nội.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

www.hanoidiy.com

Think Playgrounds được thành lập vào năm 2014 nhằm mục tiêu xây dựng sân chơi cho trẻ em Việt nam. Các sân chơi này được tạo ra từ các nguồn lực rất hạn hẹp cả về nhân lực và tài chính, chủ yếu làm từ các vật liệu tái chế và do các tình nguyện viên trẻ tuổi lắp ghép. Đến nay, tổ chức này đã xây dựng dược gần 50 sân chơi và vẫn đang tiếp tục công việc này ở một số địa điểm trên khắp cả nước. Họ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và có mối quan hệ với một số lãnh đạo chủ chốt của thành phố, chính những yếu tố này đã giúp họ tiến tới chuyên môn rộng hơn về thiết kế không gian công cộng và cấu trúc doanh nghiệp xã hội cho tổ chức của mình.

 

www.hanoidiy.com