Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

Nghiên cứu trường hợp

21 June 2019

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi với nhóm chuyên gia của của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về công tác xử lý dữ liệu điều tra GIS. Dựa trên kết quả điều tra thực địa lần một về các không gian công cộng tại năm phường trên địa bàn Hà Nội bao gồm phường Thụy Phượng, phường Sài Đồng, phường Chương Dương, phường Trương Định và phường Mỹ Đình, nhóm nghiên cứu đã xác định được những không gian công cộng nổi bật để tiếp tục đẩy sâu nghiên cứu. Trước khi bước vào giai đoạn điều tra thực địa lần hai, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng có mong muốn thúc đẩy hợp tác liên ngành để có thể đưa ra những kết quả nghiên cứu tốt nhất. Cuộc gặp mặt trao đổi đã diễn ra rất thành công, khi hai bên thống nhất được cách thức hợp tác và định hướng nghiên cứu cho giai đoạn tiếp theo. Các thành viên trong hai nhóm nghiên cứu đều mong muốn việc hợp tác sẽ thu được kết quả khả quan và kết quả này sẽ được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong cũng như ngoài nước.

Nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng gặp gỡ nhóm chuyên gia viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam