El tianguis cultural del Chopo 2.0

News

9 January 2020

The TRYMéxico team has created a super multimedia web platform to immerse you into the rock universe of the tianguis del Chopo.

Archives, photos interviews, music, maps, this website is super complete and informative.

Watch it here now!

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…