NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

Clichy-sous-Bois

paris

In Clichy sous Bois, the research focused on the place that young people take in the political public space, the way they transform it and the modalities of their engagement.…

DỰ ÁN 3629

montreal

Việc mua lại khu nhà 3629 nằm ở đường Sainte-Catherine E. Street và trùng tu sửa chữa cũng như cho thuê (lại) với những người trong hoành cảnh bị “tách…

Corbeil —Tarterets

paris

Quá trình chuyển đổi khu dân cư có đông người dân lao động, nghèo và ở vị thế ngoài rìa, vẫn là thách thức cơ bản trong phát triển và…