NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

DỰ ÁN 3629

montreal

Việc mua lại khu nhà 3629 nằm ở đường Sainte-Catherine E. Street và trùng tu sửa chữa cũng như cho thuê (lại) với những người trong hoành cảnh bị “tách…

Corbeil —Tarterets

paris

Quá trình chuyển đổi khu dân cư có đông người dân lao động, nghèo và ở vị thế ngoài rìa, vẫn là thách thức cơ bản trong phát triển và…