XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

TRYSPACES xuất phát từ sự quy tụ của bốn nhóm nghiên cứu đã từng tham gia vào nghiên cứu VESPA (Ville et ESPAces politiques) của the Centre Urbanisation Culture Société, do Canada Research Chair on Urbanity, Insecurity and Political Action (2005-2015) tài trợ.

HYPS – HANOI YOUTH PUBLIC SPACE

[Không gian công cộng dành cho giới trẻ Hà Nội] HYPS là một dự án hợp tác Việt Nam – Canada. Dự án này tìm hiểu cách thức giới trẻ ở Hà Nội sử dụng các không gian công cộng, cũng như những giới hạn về mặt xã hội, quy hoạch đô thị và kinh tế có liên quan đến việc giới trẻ Việt Nam phát triển một nền văn hóa đô thị.

MAPCOLLAB – HISTOIRES PERSONNELLES, HISTOIRES DE QUARTIER

[mapCollab – Câu chuyện cá nhân, câu chuyện khu phố] Có quá nhiều lời bàn tán tiêu cực về những người trẻ tuổi thuộc tầng lớp lao động và người trẻ di cư. Dự án nghiên cứu hợp tác mapCollab nhằm mục tiêu đưa ra một thông điệp khác bằng cách đưa ra tiếng nói và trải nghiệm của người trẻ sống ở hai khu vực có mức sống trung bình và đông dân nhập cư ở Paris (La Maladrerie và Quatre chemins-Diderot) và ở Montreal (Saint-Michel và La Petite-Bourgogne).

PLURADICAL – ÉQUIPE DE RECHERCHE SUR LE PLURALISME ET LA RADICALISATION

[Nhóm nghiên cứu về thuyết đa nguyên và cực đoan hóa] Nhóm nghiên cứu PLURADICAL quan tâm đến những câu hỏi nêu lên bởi thuyết đa nguyên và khái niệm về sự hòa hợp. Coi sự đa nguyên là một giới hạn bình thường của các xã hội đương đại, nhóm nghiên cứu đề xuất việc xem xét quá trình cực đoan hóa là một dạng thức của tương tác xã hội do mối quan hệ với những nhóm khác biệt tạo ra.

RECIM – RÉSEAU CONTINENTAL DE RECHERCHE SUR L’INFORMALITÉ DANS LES ESPACES MÉTROPOLITAINS

[Mạng lưới nghiên cứu đa lục địa về thông tin trong các không gian đô thị] RECIM là một diễn đàn quốc tế để thảo luận về các câu hỏi và vấn đề liên quan đến tính phi chính thống. Diễn đàn này quy tụ những nhà nghiên cứu từ Mexico, Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Nam Phi. Mạng lưới đề xuất phá bỏ khái niệm lưỡng phân “bắc-nam” và coi tính phi chính thống là công cụ linh hoạt, có tính thích ứng để tìm hiểu tốt hơn những thực tại đương đại.