HANOI

HANOI

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum, Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum and Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

Sự phá vỡ quy chuẩn của giới trẻ trong Thành phố sáng tạo Việt Nam

hanoi

August 27, 2018
Từ Zone 9 đến Hanoi Creative City Trường hợp nghiên cứu này tìm hiểu việc giới trẻ Hà Nội sử dụng một không gian trong một thời gian ngắn, sau đó các thực hành sáng tạo và nghệ thuật của họ bị các cơ quan thâu tóm. Trường hợp này tập trung vào lịch sử […]

Mối quan hệ của người trẻ di cư từ nông thôn với các không gian công cộng ở đô thị và trên mạng tại Hà Nội và những phương thức kháng cự trong đời sống hàng ngày của họ khi bị những người khác gắn mác là phá vỡ quy chuẩn

hanoi

May 30, 2018
Những người lao động di cư trẻ từ nông thôn sử dụng, gắn bó và cảm nhận về vị trí của họ trong các không gian công cộng tại đô thị và trên mạng của Hà Nội như thế nào? Họ sử dụng những phương cách kháng cự như thế nào để tiếp cận với […]

TIN TỨC

MỐC THỜI GIAN