HANOI

HANOI

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum, Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

TRYHANOI quy tụ ba cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Canada (Đại học Montreal, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Xây dựng Hà Nội), cùng với tổ chức NGO HealthBridge, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và Manzi Café và Art Space để cùng phân tích những cách khác nhau mà thanh thiếu niên ở thủ đô Việt Nam gắn bó với các không gian công cộng nơi đây.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

TIN TỨC

New documentary from TRYHANOI team

hanoi Feb 26 2020
“Making our Place: Stories about how young migrant women use urban public spaces to build a life in Hanoi”. This is the title of the new documentary produced by TRYHANOI…

New documentary from TRYHANOI team

hanoi 26 Feb 2020
“Making our Place: Stories about how young migrant women use urban public spaces to build a life in Hanoi”. This is the title of the new documentary produced by TRYHANOI…

MỐC THỜI GIAN