HANOI

HANOI

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum, Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

TRYHANOI quy tụ ba cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Canada (Đại học Montreal, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Xây dựng Hà Nội), cùng với tổ chức NGO HealthBridge, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và Manzi Café và Art Space để cùng phân tích những cách khác nhau mà thanh thiếu niên ở thủ đô Việt Nam gắn bó với các không gian công cộng nơi đây.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

TIN TỨC

Making our Place: Awarded Best Next Gen Film!

hanoi Nov 27 2020
We are very proud and happy to announce that the documentary Making our Place produced by the TRYHanoi team has received the Best Next Gen Film award at the Better…

MỐC THỜI GIAN