Giới thiệu

TRYHANOI quy tụ ba cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và Canada (Đại học Montreal, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Đại học Xây dựng Hà Nội), cùng với tổ chức NGO HealthBridge, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam và Manzi Café và Art Space để cùng phân tích những cách khác nhau mà thanh thiếu niên ở thủ đô Việt Nam gắn bó với các không gian công cộng nơi đây.

Sự hợp tác này tiếp nối từ Dự án Phát triển Hợp tác “Không gian công cộng thân thiện với giới trẻ trong bối cảnh đô thị hóa nhanh” được thực hiện ở Hà Nội trong năm 2013-2014 (xem thêm thông tin về nghiên cứu này trên website Hanoi Youth Public Space (HYPS)). Dự án này đã thể hiện rằng ở Hà Nội, một số khu vực có mật độ dân số vào loại cao nhất thế giới lại có số lượng rất hạn chế các không gian công cộng được quy hoạch chính thức. Đồng thời, thành phố này phải đối mặt với tăng trưởng dân số nhanh chóng, một hiện tượng chịu ảnh hưởng lớn từ số lượng lớn những người nhập cư trẻ tuổi từ nông thôn ra thành thị để tìm việc làm. Trong bối cảnh này, việc cung cấp các không gian công cộng nơi tất cả thanh thiếu niên đều được phát triển, cho dù họ là người mới đến hay không, là một yêu cầu quá sức với Hà Nội.

Sử dụng không gian công cộng và sự phá vỡ quy chuẩn làm điểm dẫn nhập về mặt không gian và khái niệm, nhóm TRYHANOI muốn tìm hiểu cách thức mà người trẻ có những nền tảng và tình trạng kinh tế-xã hội khác nhau gắn bó với môi trường đô thị độc đáo và đang thay đổi nhanh chóng này. 

Video credit: V. Beaumont, 2014