TRYSPACES: biến chuyển, không gian, giới trẻ

TRYSPACES: biến chuyển, không gian, giới trẻ

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

TIN TỨC

Obtaining the Bell Fund for a Web-doc on TRYSPACES

cc

Our partners Creo, Affordance and Coop audiovisuelle GTS, have just obtained a grant from the Bell Fund for the production of a web documentary on TRYSPACES. The prototype made in […]

Obtention du Fond Bell pour faire un Web-doc sur TRYSPACES

cc

Nos partenaires Creo, Affordance et Coop audiovisuelle GTS, viennent d’obtenir une subvention du Fond Bell pour la production d’un webdocumentaire sur TRYSPACES. Le prototype fait à Montréal sera ensuite reproduit […]

Cómo obtener el Fondo Bell

cc

Nuestros socios Creo, Affordance y Coop audiovisuelle GTS, acaban de obtener una beca del Bell Fund para la producción de un documental web sobre TRYSPACES. El prototipo realizado en Montreal […]

Second critical and narrative mapping workshop

montreal

On March the 19th, between 9am and 5pm, the second critical and narrative mapping workshop was organized by TRYMONTREAL. The meeting took place at the INRS, following the previous one […]

Deuxième atelier de cartographie critique et narrative

montreal

Le mardi 19 mars 2019 s’est tenu de 9h à 17h le deuxième atelier de cartographie critique et narrative, organisé cette fois par TRYMONTREAL. La rencontre a eu lieu à […]

Rock through photography and interview

mexico

Intergenerational workshops on the memory of the El Chopo countercultural market are about to begin. It is already in the media.

Le rock à travers la photographie et l’interview

mexico

Les ateliers intergénérationnels sur la mémoire du marché contre-culturel El Chopo commencent bientôt. On en parle déjà dans les médias.

El rock a través de la fotografía y la entrevista

mexico

Los talleres intergeneracionales sobre la memoria del mercado contracultural de El Chopo están a punto de comenzar. Ya están en los medios de comunicación.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VI

TRYSPACES được hình thành từ bốn nhóm nghiên cứu tại Montreal, Thành phố Mexico, Paris và Hà Nội. Sau này, có thêm các nhà nghiên cứu, đối tác, nghệ sĩ và sinh viên  tham gia vào các nhóm nghiên cứu. TRYSPACES là một dự án hợp tác được thai nghén từ sự cộng tác thông qua các living lab (hoạt động nghiên cứu thực nghiệm) diễn ra tại Montreal và Hà Nội trong giai đoạn 2015-2016. Video này kể về quá trình phát triển khái niệm và đồng sáng tạo của dự án.

Video về quá trình hình thành dự án được Jean-Addlaire Gaëtan (Great Things Studio), một đối tác công nghệ-nghệ thuật của TRYSPACES, sản xuất vào dịp TRYSPACES chính thức khởi động. Video kết hợp các tư liệu nghe nhìn được ghi tại những buổi họp đã tạo nền móng cho dự án và xây dựng đề xuất nghiên cứu có tính hợp tác. Đề xuất này sau đó được gửi cho Hội đồng Nghiên cứu các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn của Canada (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC).

MỐC THỜI GIAN