TRYSPACES: biến chuyển, không gian, giới trẻ

TRYSPACES: biến chuyển, không gian, giới trẻ

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

TRYSPACES là một nhóm các nghiên cứu viên và sinh viên thuộc nhiều chuyên ngành, nghệ sĩ đa phương tiện, những người làm việc với thanh thiếu niên, những người có chuyên môn ở đô thị, và thanh thiếu niên tại Thành phố Mexico, Montreal, Paris và Hà Nội.

TIN TỨC

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi - mexico - montreal - paris

            Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học […]

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi - mexico - montreal - paris

            Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học […]

Obtaining the Bell Fund for a Web-doc on TRYSPACES

cc

Our partners Creo, Affordance and Coop audiovisuelle GTS, have just obtained a grant from the Bell Fund for the production of a web documentary on TRYSPACES.

Obtention du Fond Bell pour faire un Web-doc sur TRYSPACES

cc

Nos partenaires Creo, Affordance et Coop audiovisuelle GTS, viennent d’obtenir une subvention du Fond Bell pour la production d’un webdocumentaire sur TRYSPACES.

Cómo obtener el Fondo Bell

cc

Nuestros socios Creo, Affordance y Coop audiovisuelle GTS, acaban de obtener una beca del Bell Fund para la producción de un documental web sobre TRYSPACES.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VI

TRYSPACES được hình thành từ bốn nhóm nghiên cứu tại Montreal, Thành phố Mexico, Paris và Hà Nội. Sau này, có thêm các nhà nghiên cứu, đối tác, nghệ sĩ và sinh viên  tham gia vào các nhóm nghiên cứu. TRYSPACES là một dự án hợp tác được thai nghén từ sự cộng tác thông qua các living lab (hoạt động nghiên cứu thực nghiệm) diễn ra tại Montreal và Hà Nội trong giai đoạn 2015-2016. Video này kể về quá trình phát triển khái niệm và đồng sáng tạo của dự án.

Video về quá trình hình thành dự án được Jean-Addlaire Gaëtan (Great Things Studio), một đối tác công nghệ-nghệ thuật của TRYSPACES, sản xuất vào dịp TRYSPACES chính thức khởi động. Video kết hợp các tư liệu nghe nhìn được ghi tại những buổi họp đã tạo nền móng cho dự án và xây dựng đề xuất nghiên cứu có tính hợp tác. Đề xuất này sau đó được gửi cho Hội đồng Nghiên cứu các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn của Canada (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC).

MỐC THỜI GIAN