TIN TỨC

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

News

PhD, Professor Département d’études urbaines et touristiques, Université du Québec à Montréal Profile: http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=TnbbJpvskiQ_  

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi 23 Mar 2018
Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở…

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP