NOVEDADES

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

News

Doctorado, Profesor Departamento de Estudios Urbanos y Turísticos, Universidad de Québec en Montreal Perfil: http://professeurs.uqam.ca/component/savrepertoireprofesseurs/ficheProfesseur?mId=TnbbJpvskiQ_  

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi 23 Mar 2018
Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở…

CASOS