NEWS

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

News

We are proud to announce the publication of a new article on the spatial logic and the distribution of open and green public spaces in Hanoi, co-written by two members […]

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở Hà Nội, do hai thành viên của nhóm TRYHANOI cùng viết.

CASE STUDIES