Pamela Aguilar

Giới trẻ

mexico

18 December 2019

Soy fanática de la cultura, el arte y la fotografía. Estoy convencida que la cultura y la diversidad nos hacen únicos, no la moda.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…