LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

3 October 2017

El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách thức với nền văn hóa áp đảo và bắt đầu hoạt động từ thập niên 1980. Kể từ đó, cứ thứ 7 hàng tuần, những người bán hàng lại tràn ra đường và những người trẻ (los chavos và las chavas) đổ về đây. Mỗi tuần người ta ước tính có khoảng 5.000-10.000 người sử dụng không gian này. Có khoảng 200 quầy hàng bán đủ loại hàng hóa liên quan đến văn hóa ngầm của Mexico.

Qua nhiều năm, không gian này đã dần dần trở thành một  tianguis (chợ trời) quy củ. Nhưng những mặt hàng được bán ở đây, những buổi biểu diễn âm nhạc được tổ chức, và thẩm mỹ của những thanh thiếu niên tham gia những sự kiện hàng tuần này vẫn mang tinh thần phá chuẩn. Các bạn trẻ thường thực hiện nhiều hoạt động đa dạng ở đó, như mua bán quần áo, sách, tạp chí, và các ấn phẩm âm nhạc thuộc nhiều thể loại, giao lưu, vui chơi hoặc nghe nhạc.

TRYMEXICO CHỌN TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU NÀY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH THỨC MÀ MỘT THỰC HÀNH VÀ MỘT KHÔNG GIAN VỪA PHI CHÍNH THỨC LẠI VỪA CÓ TÍNH PHÁ CHUẨN DẦN ĐƯỢC CHẤP NHẬN, CHÍNH THỨC HÓA, VÀ THẬM CHÍ HỢP THỨC HÓA. CÂU CHUYỆN VỀ QUY TRÌNH HỢP THỨC HÓA NÀY LÀ GÌ? NÓ ĐÃ CÓ TÁC ĐỘNG RA SAO LÊN CÁC THẾ HỆ THANH THIẾU NIÊN KHÁC NHAU? TẠI SAO CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ MUỐN HỢP THỨC HÓA MỘT KHÔNG GIAN NHƯ VẬY?

Tuy đã trải qua quá trình hợp thức hóa, không gian này vẫn mang tính phá chuẩn ở nhiều cấp độ: tất nhiên về mặt thẩm mỹ, vì đây là một tâm điểm của văn hóa ngầm, đối nghịch với văn hóa đại chúng Mexico, nhưng cũng cả về mặt kinh tế vì những loại hàng hóa ở đây được bán hoặc trao đổi mà không có giao dịch tiền bạc (một số, nhưng không phải tất cả, được thực hiện thông qua trao đổi các loại sách và tạp chí giả, tự chế) và những loại hình công việc diễn ra ở đây (trong khu vực phi chính thức). Còn có những hình thức phá chuẩn nào khác mà ta có thể nhận thấy? Và ai coi điều gì là phá chuẩn? Dựa trên tiêu chuẩn nào thì coi là phá chuẩn?

 

Các cơ chế quản lý khác nhau hiện đang được áp dụng ở El Chopo: giấy phép chính thức để vận hành chợ, tổ chức người bán hàng dựa trên các mối quan hệ cá nhân, bạn bè chi phối các thể hiện mang tính thẩm mỹ của nhau…còn tồn tại những hình thức quản lý nào khác nữa?

Click here for 2021 A4 format printable version and 8.5 x 11 format printable version.

Click here for the summary sheet of 2018 (In spanish, and english).

TIN TỨC

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

News

El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…

Le rock à travers la photographie et l’interview

mexico 19 Feb 2019
Les ateliers intergénérationnels sur la mémoire du marché contre-culturel El Chopo commencent bientôt. On en parle déjà dans les médias.

El rock a través de la fotografía y la entrevista

mexico 19 Feb 2019
Los talleres intergeneracionales sobre la memoria del mercado contracultural de El Chopo están a punto de comenzar. Ya están en los medios de comunicación.

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

News

El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…

Visita de Désirée Rochat a TRYSPACES México

mexico 05 Nov 2018
Durante la semana del 29 de octubre al 3 de noviembre, las y los integrantes de Tryspaces y en especial, las personas vinculadas al estudio de caso de “El Tianguis…