Álvaro de la Torre González

Giới trẻ

mexico

18 December 2019

Soy un humilde artista amante del saber, de la cultura y de esas pequeñas sorpresas que da la vida.

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

LOS CHAVOS, LAS CHAVAS VÀ EL CHOPO

mexico

El Chopo là một khu chợ trời đậm tính punk-rock ngay ở phía bắc của khu vực trung tâm giàu tính lịch sử.  Không gian này đưa ra những thách…