TIN TỨC

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi Jul 04 2019
Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học Xây dựng thực hiện về đề…

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi 04 Jul 2019
Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học Xây dựng thực hiện về đề…

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi Jun 21 2019
Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi…

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi 21 Jun 2019
Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi…