TIN TỨC

Outside in Hanoi: Now on vimeo!

hanoi Nov 20 2019
Outside in Hanoi is a short documentary about the young migrants in Hanoi, Vietnam. Through the personal stories told by 3 rural women coming to Hanoi for work and study,…

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi Jul 04 2019
Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học Xây dựng thực hiện về đề…

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi 04 Jul 2019
Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học Xây dựng thực hiện về đề…