NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP

TRUNG TÂM SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-DENIS

paris

NGAY TỪ TRUNG TÂM CỦA QUẬN BASILIQUE, TRONG KHU SAINT-DENIS Ở GIỮA THÀNH PHỐ, CHÚNG TÔI BẮT TAY VÀO NGHIÊN CỨU CÙNG VỚI HIỆP HỘI “MAISON JAUNE”. HIỆP HỘI NÀY…