NEWS

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

hanoi

The website HanoiDIY.com explores the politics, management and impacts on local communities of this successful DIY experiment in Hanoi. A group of students from the University of Montreal and the […]

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi

Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng […]

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

We are proud to announce the publication of a new article on the spatial logic and the distribution of open and green public spaces in Hanoi, co-written by two members […]

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở […]

Central Coordination go full speed on the preparation

hanoi - mexico - montreal - paris

Julie-Anne Boudreau, director of Tryspaces, Alexia Bhéreur-Lagounaris, Central coordinator, assisted by Joëlle Rondeau and Melissa Côté-Douyon work all summer for the kick-off meeting: the team is working hard and well […]