NEWS

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

News

We are proud to announce the publication of a new article on the spatial logic and the distribution of open and green public spaces in Hanoi, co-written by two members […]

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở Hà Nội, do hai thành viên của nhóm TRYHANOI cùng viết.

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

hanoi

News

The website HanoiDIY.com explores the politics, management and impacts on local communities of this successful DIY experiment in Hanoi.

L’équipe de TRYHANOI lance un nouveau site Web sur le DIY et l’urbanisme à Hanoi

hanoi

Nouveau site Web présentant le résultat d'un projet de recherche sur l'organisation de DIY (Do It Yourself) et d'urbanisme Think Playground à Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi

Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng địa phương tại Hà Nội.

CASE STUDIES