NEWS

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

News

PhD, Associate Professor École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Faculté de l’aménagement Université de Montréal (UdeM) Profile: http://urbanisme.umontreal.ca/urbanisme/professeurs/fiche/utilisateur/danielle-labbe-205/  

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi 23 Mar 2018
Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở…

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

hanoi

News

PhD, Associate Professor École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Faculté de l’aménagement Université de Montréal (UdeM) Profile: http://urbanisme.umontreal.ca/urbanisme/professeurs/fiche/utilisateur/danielle-labbe-205/  

L’équipe de TRYHANOI lance un nouveau site Web sur le DIY et l’urbanisme à Hanoi

hanoi 16 May 2018
Nouveau site Web présentant le résultat d'un projet de recherche sur l'organisation de DIY (Do It Yourself) et d'urbanisme Think Playground à Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi 24 Jul 2018
Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng…

CASE STUDIES