NOVEDADES

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

abril 11, 2018 hanoi
Website launch presenting the result of a research project on the DIY Urbanism organization Think Playground in Hanoi.

L’équipe de TRYHANOI lance un nouveau site Web sur le DIY et l’urbanisme à Hanoi

hanoi 16 May 2018
Nouveau site Web présentant le résultat d'un projet de recherche sur l'organisation de DIY (Do It Yourself) et d'urbanisme Think Playground à Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi 24 Jul 2018
Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng…

Taller internacional “Juventud, espacio público y transgresión”

marzo 18, 2018 mexico
El jueves 16 y 17 de marzo de 2018, el equipo de TRYSPACES México se reunió con motivo del Taller internacional “Juventud, espacio público y transgresión”,

Taller internacional “Juventud, espacio público y transgresión”

mexico 18 Mar 2018
El jueves 16 y 17 de marzo de 2018, el equipo de TRYSPACES México se reunió con motivo del Taller internacional “Juventud, espacio público y transgresión”,