HANOI

HANOI

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum and Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum and Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

CASOS

NOVEDADES

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

hanoi

The website HanoiDIY.com explores the politics, management and impacts on local communities of this successful DIY experiment in Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi

Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng […]

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

We are proud to announce the publication of a new article on the spatial logic and the distribution of open and green public spaces in Hanoi, co-written by two members […]

New Team Publication on Open and Green Public Spaces in Hanoi

hanoi

Chúng tôi tự hào công bố một bài báo mới được xuất bản về logic không gian và sự phân bổ các không gian công cộng thiên nhiên mở ở […]

LÍNEA DEL TIEMPO