HANOI

HANOI

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum and Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

TRYHANOI brings together three Vietnamese and Canadian research institutions along with the Canadian NGO HealthBridge, Vietnam’s Women Museum and Manzi Café and Art Space to explore ways in which young residents of the Vietnamese capital city relate to its public spaces.

CASE STUDIES

Relationships of rural youth migrants to urban and virtual public spaces in Hanoi and their everyday resistance tactics when labelled as transgressive by others

hanoi

date

How do young working rural migrants relate to, use, and perceive their place in Hanoi’s urban and virtual public spaces? What resistance tactics do they draw upon to access public space when labelled as transgressive by others? Hanoi has been attracting a steady flow of migrants over the past twenty years since internal migration restrictions […]

Youth Transgressions in the Vietnamese Creative City

hanoi

date

From Zone 9 to Hanoi Creative City This case study explores the ephemeral use of space by Hanoian youths and the re-appropriation of their creative and artistic practices by institutions. This case focuses on the history and trajectory of a spontaneous creative district project in Hanoi which was known as “Zone 9” during its short […]

NEWS

Short documentary about female migrants in Hanoi receives an international award

cc - hanoi - mexico - montreal - paris

           Outside in Hanoi – a short documentary produced by students from the University of Montreal, Canada and the National University of Civil Engineering, Vietnam won […]

Phim tài liệu chủ đề nữ di cư đạt giải thưởng phim ngắn quốc tế

hanoi - mexico - montreal - paris

            Bên ngoài những dòng sông (Outside in Hanoi) – bộ phim tài liệu ngắn do sinh viên Đại học Montreal, Canada và Đại học […]

A meeting on the processing of GIS survey data

hanoi

In continuation of the previous outcomes from Tryspaces project, on June 21st, 2019, the research team from the National University of Civil Engineering held a meeting with the experts from […]

Cuộc gặp gỡ trao đổi xử lý dữ liệu điều tra GIS

hanoi

Tiếp nối những nghiên cứu trong khuôn khổ dự án Tryspaces, ngày 21/06/2019 vừa qua, nhóm nghiên cứu trường Đại học Xây dựng đã có buổi gặp gỡ trao đổi […]

TRYHANOI Team Launches New Website on DIY-Urbanism in Hanoi

hanoi

Website launch presenting the result of a research project on the DIY Urbanism organization Think Playground in Hanoi.

Một nhóm các sinh viên của trường Đại học Montreal và trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ra mắt một trang web để trình bày kết quả của một dự án nghiên cứu về nhóm Nghĩ về sân chơi trong phố (Think Playground), một tổ chức chú trọng vào các hoạt động tự làm ở đô thị tại Hà Nội.

hanoi

Trang web HanoiDIY.com đưa tin về các mối quan hệ chính trị, công tác quản lý và tác động của thử nghiệm tự làm (DIY) này lên các cộng đồng địa phương tại Hà Nội.

TIMELINE